Tuesday, May 15, 2007

A vitalidade do modelo escandinavo

O desemprego cai para 3,7% na Suécia.

No comments: